Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi, veraset aracılığıyla malların intikal edilmesi durumunda intikal sahiplerinin ya da mirasçı kişilerin vermeleri gereken bir beyannamedir. Bu verginin mükellefi olan kişi, veraset aracılığıyla ya da karşılıksız olarak kendisine mal intikal eden tüzel ve gerçek kişilerden oluşur. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler, yurt dışında da veraset, karşılıksız ya da hibe ile mal edinirlerse veraset ve intikal vergisi beyannamesi vermek zorundadırlar. 

Veraset ve intikal vergisinde muafiyet ve istisnalar da söz konusudur. Veraset ile intikali gerçekleşen malların eş, çocuk ve evlatlıklara kalan miras paylarının 1.609.552 ₺’si, kişinin tek mirasçısının olması durumundaysa kendine düşen miras payının 3.221.082 ₺’si istisnaya girer. 

Veraset ile intikali gerçekleşen mal istisna sınırından az olsa bile beyanname verilmesi şart olan bir durumdur. Bu beyanname hazırlanırken de intikal ve veraset vergisi danışmanlığı alınması önemli bir konudur. Üzerine miras kalan kişiler veraset ile intikal eden mallarının olması durumunda vergi dairesine beyanname verilmeyeceği ile ilgili bir dilekçe sunmasına da gerek yoktur. 

Veraset ve İntikal Vergisi Beyannamesi Hazırlama 

Veraset ve intikal vergisi beyannamesi hazırlanırken dikkat edilmesi gereken kurallar ve noktalar vardır. Hazırlanacak beyanname türüne göre uygulanan hesaplama yöntemleri de değişiklik gösterir. Üzerine veraset ile mal alan mükellef kişiler ilk vergi alınacağı tarihte geçerli olacak malları vergi kanununa uygun şekilde değerlemelidirler. 

  • Ticari Sermaye Beyanı: Bilançoya bakılarak defter tutanların ölüm zamanından önceki takvim bilançosunda yer alanlara göre hesaplanacak öz sermaye, ticari sermaye olarka kabul görmektedir. Fakat mükellef kişiler dilerlerse ölüm günüyle çıkarılacak olan bilanço esas alınır ve tespit beyan edilebilir.
  • İntikali gerçekleşen gayrimenkuller, ticari işletmelere dahil olup olmadığına bakmaksızın ölüm gerçekleştiği yıla ilişkin emlak vergisi temel alınan değerlerle beyan edilir.
  • Hisse Senetlerinin Beyanı: Ticari sermayeye dahil olup olmadığına bakılmadan tüm hisse senetleri borsaya kayıtlıysa ölüm zamanından önceki 3 yılda borsada gerçekleşen son işlem değeri ile işlem görmektedir.

Diğer önemli beyanname türleri şunlardır:

  • Menkul Mallar ve Gemilerin Beyanı
  • Hakların Beyanı
  • Yabancı Paraların Beyanı
  • Borç senetlerinin Beyanı

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir