Emekli Maaşına Haciz Konulur Mu?

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Emekli maaşına haciz konulur mu gibi sorular borçlu kimselerce en çok araştırılan konulardan biridir. 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu’nda yer alan yasalara göre haciz getirilemeyecek mallar belirlenmiştir. Haczedilmeyen mallar ve kısmen haczedilmeyen mallar olarak iki farklı türe sahiptir. Tamamı haczedilmeyen mallar İcra ve İflas Kanunu madde 82’de, kısmen haczedilemeyen mallar ise madde 83’te belirtilmektedir.

Madde 83’e göre tahsisat, maaşlar gibi nevi ücretler, ilama müstenit olmayan nafakalar, intifa hakları, her nevi ücretler gibi değerler borçlu kişi ve ailesinin geçinebilmeleri adına ücradan düşülerek haczolunmaktadır. 

Kanuna gör emekliler arasında işçi, bağımsız çalışan ve memur emeklisi ayrımı yapılmaz ve bütün emeklilere geçerli kılınan bir yasa hazırlanmıştır. Emekli maaşlarının tamamı haczedilmemektedir. Ayrıca kısmi olarak da haczedilemezler. 

Kanunda yer akan madde 88’e göre alacak ve nafaka borçları için haciz yasağı söz konusu değildir. Ancak diğer nedenlerden kaynaklı borçlar söz konusuysa maaşa haciz koyulabilmesi için borçlunun hacze muvafakat etmesi gerekir. 

Emekli Maaşına Nasıl Haciz Gelir?

Kanunda yer alan madde 88’e göre takip ve tahsil gerektiren alacakları ile nafaka borçları için haciz yasağı uygulanmamaktadır. Emekli maaşına haciz koyulabilen durumlar kısaca şunlardır:

  • Borçlunun rızası dahilinde gerçekleşen hacizler
  • Vergi borçları
  • Nafaka alacakları

Bankaların kredi borcu için emekli maaşlarında kesintiye gidip gidemeyeceği de merak konusudur. Bankalar emeklinin gerçekleştirdiği, imza atılarak ödemeyi taahhüt ettiği kredi sözleşmesinde yer alan maddelere göre emekli maaşında kredi borcu adına kesinti gerçekleşebilmektedir. 

Emeklilerin maaşlarına haciz konulup koyulmayacağı ile ilgili pek çok yasa ve düzenleme vardır. Borcun türüne göre değişiklik gösteren durumlar söz konusudur. Bu durumlardan haberdar olabilmek için iyi bir araştırma yapmak ya da bir avukat ile görüşmen önemlidir. Haciz süresi, ne zaman koyulacağı, hangi durumlarda uygulanacağı gibi durumlar önemli durumlardır. Bir insanın geçinebilmesi için maaş, temel bir gelir kaynağıdır. Bu nedenle maaşın tamamına haciz konulmasa da bazı durumlarda bir kısmına haciz koyulabilmektedir. Bu hacizle emeklinin önceden yaptığı işten bağımsız olarak gerçekleşir.

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir