Yeni Kentsel Dönüşüm Yasası

featured
Paylaş

Bu Yazıyı Paylaş

veya linki kopyala

Yeni kentsel dönüşüm yasası 09.11.2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu yeni düzenleme sayesinde birçok yenilik yapılmıştır. Bunun yanı sıra anayasaya aykırılık, mülksüzleştirme gibi durumların ortaya çıkmasına da neden olmuştur. Yeni kentsel dönüşümün yasa teklifleri ve 6 Şubat deprem bölgelerine özel düzenlemeler mevcuttur. 

Yeni kentsel dönüşümün yasa teklifinde düzenlemeye gidilmiştir. Bunun yanı sıra 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un, bir şeyleri çözüme ulaştırmada yetersiz olduğu kanısına varılmıştır. Bu nedenlerle kentsel dönüşüm için yasa teklifi, bu dönüşümdeki değişimlerin hemen uygulamaya konulup hızlı bir şekilde işleme alınmasını hedeflemektedir.

Kentsel dönüşümün gerçekleşebilmesi için finansal kaynaklar bir gerekliliktir. Kentsel dönüşüm için finansal kaynakları çoğaltırken bunun yanı sıra kentsel dönüşümün etkisini arttırmak, hızlandırmak, idarelerin aleyhine açılmış iptal davalarının daha çabuk sonuç vermesi adına idari dava sürelerinin kısaltılması, yargılama süreçlerinin hızlandırılması gibi pek çok şey hesaplanmıştır. Ayrıca Kahramanmaraş depremine bağlı olarak dava, iş, soruşturma ve kovuşturmaların da bilirkişi ihtiyacının ivedi olarak karşılanabilmesi için yeni düzenlemeler eklenmiştir. 

Kentsel Dönüşüm Yasası ve Taşınmazlar

Yeni kentsel dönüşüm yasası pek çok konuda yenilik ve düzenlemeler barındırmaktadır. Bu düzenlemelerden başlıcaları şunlardır:

 • Rezerv alanlarının tanımı 
 • Riskli yapıların tespit edilmesi
 • Riskli yapıların yıkılması
 • Riskli yapıların yıktırılmasında tebligat süreçleri 
 • Yetkinin devredilmesi 
 • Bina yapım desteklerinin kanunlaşması
 • Riskli yapıların tebligat hükümlerindeki değişikliklerin uygulanması
 • Başkanlığa devredilmiş taşınmazların usül düzenlemeleri
 • Çoğunluk düzenlemesi
 • Durumu olmayan vatandaşlara oturma hakkı verilmesi ile ilgili düzenlemeler

Kanun çerçevesindeki uygulamalar ve bu uygulamaların karar alınması, yürütülebilmesi için başkanlık tarafından lisanslandırılmış olan kuruluşlar faaliyet gösterebilecek. Lisanslandırılacak kuruluşlarda şu mesleklerin istihdam edilmesi gerekecekÇ

 • Şehir plancısı
 • Harita mühendisi
 • Mimar
 • İnşaat mühendisi
 • Hukukçu
 • Değerleme uzmanı 

Ayrıca yapıların yıktırılmasından sonra ortaklığın giderilmesi adına da pek çok düzenleme yapıldı. Bu kanuna göre gerçekleşen yıkımlardan sonra arsa olan taşınmazdaki ortaklığın giderilebilmesi adına 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nda yer alan düzenlemelere göre dava açılabilecek. Kanında 6 Şubat depremi ile ilgili düzenlemeler de yer alıyor. İdari yargılama usulü ve dava süreci, yeni kentsel dönüşüm yasası ile düzene sokulmaktadır. 

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir